Ως Λαπαροσκόπηση, ορίζεται η επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας με τη βοήθεια του λαπαροσκοπίου. Είναι σύγχρονη μέθοδος και εντάσσεται στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους, με βασικό πλεονέκτημα την ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση

Μπορεί να γίνει για διαγνωστικούς λόγους (διαγνωστική λαπαροσκόπηση ), αλλά δίνει τη δυνατότητα επέμβασης με τη βοήθεια εργαλείων ώστε να αντιμετωπιστεί μια πληθώρα παθολογικών καταστάσεων ( επεμβατική λαπαροσκόπηση ). Η πρόοδος της τεχνολογίας μας δίνει πλέον την δυνατότητα της χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων και πηγών ενέργειας ( μονοπολική, διπολική διαθερμία, ψαλίδι υπερήχων ) που καθιστούν δυνατές ακόμα και μεγάλες γυναικολογικές επεμβάσεις όπως η υστερεκτομή.

Η πρόσβαση στην περιτοναϊκή κοιλότητα γίνεται μέσω μικρών τομών στον ομφαλό και στην κατώτερη κοιλιακή χώρα. Βασική προϋπόθεση είναι η διάταση της περιτοναϊκής κοιλότητας. Το διατατικό μέσο που χρησιμοποιείται είναι το CO2. Η επισκόπηση γίνεται μέσω κάμερας υψηλής ευκρίνειας που εισάγεται από τον ομφαλό και χρησιμοποιεί μεγέθυνση και ψυχρό φωτισμό. Από τις τομές στην κατώτερη κοιλιακή χώρα εισάγονται τα διάφορα εργαλεία και οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση διαφόρων χειρουργικών παθήσεων.

Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης της ωοθήκης

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης της ωοθήκης τα τελευταία χρόνια τείνει να γίνει ο κανόνας έναντι της ανοικτής. Πάντοτε πρέπει να εκτιμάται η πιθανότητα κακοήθειας με βάση την κλινική εικόνα, την υπερηχογραφική εικόνα και τον εργαστηριακό και λοιπό απεικονιστικό έλεγχο. Ο καρκίνος των ωοθηκών πρέπει να χειρουργείται ανοικτά και όχι λαπαροσκοπικά.

Η λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεων της ωοθήκης γίνεται με χρήση εργαλείων και διπολικής διαθερμίας. Το τοίχωμα της ωοθήκης τέμνεται και η κύστη παρασκευάζεται ώστε να εξαιρεθεί ακέραιη. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, όπως παραδείγματος χάρη σε ενδομητριωσικές- σοκολατοειδείς κύστεις που συνήθως ρήγνυνται κατά την προσπάθεια παρασκευής τους. Καλό είναι η ρήξη να γίνεται ελεγχόμενα σε ειδική σακούλα endobag ή με την ταυτόχρονη χρήση αναρρόφησης. Αυτό προκειμένου το περιεχόμενο να μην διασπείρεται στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Μετά την αφαίρεση της κύστης, είτε η κύστη αυτή καθ’ εαυτή είτε το τοίχωμα της σε περίπτωση ρήξης, τοποθετούνται σε endobag και εξάγονται από την περιτοναϊκή κοιλότητα. Γίνεται επιμελής αιμόσταση της ωοθήκης στο σημείο όπου εξαιρέθηκε η κύστη με χρήση διπολικής διαθερμίας. Ακολουθεί πλύση και έκπλυση της περιτοναϊκής κοιλότητας.

Σε περίπτωση που η κύστη είναι μεγάλη μπορεί να χρειαστεί να γίνει ωοθηκεκτομή. Απολινώνεται ο κρεμαστήρας σύνδεσμος της ωοθήκης και ο ίδιος ωοθηκικός σύνδεσμος με χρήση διπολικής διαθερμίας και η ωοθήκη μαζί με την κύστη εξάγονται μέσα σε endobag.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία. Η ανάρρωση της ασθενούς είναι ταχύτερη από ότι σε ανοικτό χειρουργείο, ο μετεγχειρητικός πόνος σαφώς μειωμένος, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο λόγω της θέσης και του μεγέθους των τομών, που όταν επουλωθούν είναι δυσδιάκριτες.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά τα Ινομυώματα

Τα άρθρα του ιστοτόπου μας είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις ή θεραπείες. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την υγεία σας, συμβουλευθείτε ιατρό. ( βλ. όρους χρήσης )