Ως Διαγνωστική Υστεροσκόπηση ορίζεται η άμεση επισκόπηση της ενδομητρικής κοιλότητας. Επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του υστεροσκοπίου, όργανο το οποίο εισέρχεται στην ενδομητρική κοιλότητα και προβάλει την εικόνα του ενδομητρίου σε οθόνη. Χρησιμοποιεί κάμερα και ψυχρό φωτισμό. Προκειμένου να απεικονιστεί η ενδομητρική κοιλότητα χρησιμοποιούνται διατατικά μέσα. Πλέον χρησιμοποιούνται ως διατατικά μέσα κατά κύριο λόγο χαμηλής ωσμοτικότητας διαλύματα όπως φυσιολογικός ορός 0,9% ( N/S ), και Ringers Lactate ( R/L ). Με τη χρήση των συγκεκριμένων διαλυμάτων περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος ενδαγγείωσης των υγρών με συνοδό καταπληξία και πνευμονικό οίδημα.

Η όλη διαδικασία γίνεται υπό αναισθησία και η αποκατάσταση της ασθενούς είναι άμεση κθώς εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα χωρίς διαιτητικούς ή άλλους περιορισμούς. Μπορεί να δοθεί προφυλακτικά αντιβίωση.

Σε μία Διαγνωστική Υστεροσκόπηση χωρίς ευρήματα, απεικονίζονται κατά σειρά ο τραχηλικός αυλός, η ενδομητρική κοιλότητα και αμφότερα τα σαλπιγγικά στόμια.

Στην Διαγνωστική Υστεροσκόπηση χρησιμοποιούνται μικρότερης διαμέτρου υστεροσκόπια, εύκαμπτα ή άκαμπτα, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται μεγάλη διαστολή του τραχήλου της μήτρας. Δεν χρησιμοποιούνται εργαλεία κι η όλη διαδικασία έχει διαγνωστικούς σκοπούς. Εάν βρεθεί παθολογία που μπορεί να αντιμετωπιστεί υστεροσκοπικά, πρέπει να χρησιμοποιηθεί επεμβατικό υστεροσκόπιο ώστε να γίνει χρήση των κατάλληλων εργαλείων ή ρεζεκτοσκόπιο σε περίπτωση υποβλεννογονίων ινομυωμάτων. Εναλλακτικά, η διαγνωστική υστεροσκόπηση μπορεί να συνοδευθεί από απόξεση του ενδομητρίου.

Διαγνωστική Υστεροσκόπηση

Διαγνωστική Υστεροσκόπηση

Ενδείξεις υστεροσκόπησης:

1. Υπογονιμότητα

Η εκτίμηση της ανατομίας της ενδομητρικής κοιλότητας και ο αποκλεισμός παθολογίας όπως οι πολύποδες του ενδομητρίου, τα διαφράγματα και τα υποβλεννογόνια ινομυώματα απαιτούν υστεροσκόπηση. Δεν είναι απαραίτητο όλες οι γυναίκες που διερευνώνται για υπογονιμότητα να υποβληθούν σε υστεροσκόπηση. Η υστεροσκόπηση γίνεται επί ενδείξεων μετά από λιγότερο επεμβατικές διαδικασίες, όπως η υστεροσαλπιγγογραφία και το διακολπικό υπερηχογράφημα.

2. Δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας

Προς αποκλεισμό της ύπαρξης υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων η πολυπόδων του ενδομητρίου που σχετίζονται με την αιμορραγία. Συνήθως υπάρχει υποψία της διάγνωσης μετά από διακολπικό υπερηχογράφημα και προτιμάται η επεμβατική υστεροσκόπηση.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με Κολποσκόπηση

Τα άρθρα του ιστοτόπου μας είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις ή θεραπείες. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την υγεία σας, συμβουλευθείτε ιατρό. ( βλ. όρους χρήσης )