Στην Επεμβατική Υστεροσκόπηση χρησιμοποιούνται υστεροσκόπια ευρύτερης διαμέτρου προκειμένου να μπορούν να εισαχθούν εργαλεία στην ενδομητρική κοιλότητα.
Υστεροσκοπικά μπορούν να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες παθήσεις όπως οι πολύποδες του ενδομητρίου, τα υποβλεννογόνια ινομυώματα, οι ενδομητρικές συμφύσεις και τα διαφράγματα της μήτρας.

Οι υστεροσκοπικές επεμβάσεις γίνονται υπό αναισθησία. Η ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα χωρίς διαιτητικούς η άλλους περιορισμούς. Συνιστάται η αποφυγή σεξουαλικών επαφών μετά την επέμβαση για διάστημα 15 ημερών και συχνά χορηγείται αντιβίωση προκειμένου να αποφευχθούν λοιμώξεις.

Πολύποδες του ενδομητρίου

Οι πολύποδες του ενδομητρίου μπορεί να προκαλούν αιμορραγία, ή υπογονιμότητα. Εφόσον υπάρχει υποψία παρουσίας ενδομητρικών πολυπόδων στο διακολπικό υπερηχογράφημα, η ενδεδειγμένη επέμβαση είναι η υστεροσκόπηση. Κατά την υστεροσκόπηση οι πολύποδες αφαιρούνται υπό άμεση όραση με τη βοήθεια χειρουργικών εργαλείων, χωρίς να βλάπτεται το παρακείμενο ενδομήτριο. Το δείγμα αποστέλλεται για βιοψία καθώς υπάρχει μία πιθανότητα κακοήθειας που κυμαίνεται από 1 εώς 5% ανάλογα με την ηλικία και τη συμπτωματολογία της γυναίκας.

Ενδομητρικές συμφύσεις

Οι ενδομητρικές συμφύσεις ( σύνδρομο Asherman ) αποτελούν επιπλοκή της απόξεσης του ενδομητρίου. Συνήθως εμφανίζονται σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε πολλαπλές αποξέσεις. Προκαλούν υπογονιμότητα και εφόσον διαγνωστούν ( με υστεροσαλπιγγογραφία ), η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση είναι η υστεροσκοπική λύση τους με τη βοήθεια εργαλείων.

Διαφραγματοφόρος μήτρα

Η διαφραγματοφόρος μήτρα συνιστά μία ανατομική ανωμαλία της μήτρας που συνήθως διαγιγνώσκεται κατά την υστεροσαλπιγγογραφία στον έλεγχο του υπογόνιμου ζεύγους. Μπορεί να επηρρεάσει την γονιμότητα αλλά και την έκβαση της κύησης και όταν διαγνωσθεί αντιμετωπίζεται υστεροσκοπικά, όπου γίνεται λύση του διαφράγματος με χρήση ψαλιδιού η resection. Χρειάζεται προσοχή στην διαφορική διάγνωση με την δίκερο μήτρα η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υστεροσκοπικά. Προκειμένου να διαφοροδιαγνωσθεί η διαφραγματοφόρος μήτρα από την δίκερο, χρειάζονται επιπλέον εξετάσεις πέραν της υστεροσαλπιγγογραφίας, όπως το 3D διακολπικό υπερηχογράφημα, η μαγνητική τομογραφία και ίσως η λαπαροσκόπηση.

Όσον αφορά τα ινομυώματα, υστεροσκοπικά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο τα υποβλεννογόνια ινομυώματα, αυτά δηλαδή τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το ενδομήτριο. Προυπόθεση είναι το υποβλεννογόνιο ινομύωμα να προβάλει επαρκώς στην ενδομητρική κοιλότητα ( περίπου 50% ). Αφαιρούνται με χρήση αγκύλης διαθερμίας ( resection ).

Επίσης σε δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας όπου έχει προηγηθεί απόξεση και έχει αποκλειστεί η υπερπλασία και ο καρκίνος του ενδομητρίου, και εφ’ όσον η γυναίκα έχει ολοκληρώσει την τεκνοποίηση, μπορεί να γίνει καυτηρίαση της ενδομητρικής κοιλότητας υστεροσκοπικά με καλά αποτελέσματα.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την Τραχηλίτιδα

Τα άρθρα του ιστοτόπου μας είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις ή θεραπείες. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την υγεία σας, συμβουλευθείτε ιατρό. ( βλ. όρους χρήσης )