Η Εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η γονιμοποίηση του ωαρίου in vitro, δηλαδή εκτός του σώματος. Αφού γίνει διέγερση των ωοθηκών με τη χρήση φαρμάκων, γίνεται ωοληψία υπό αναισθησία. Με τη χρήση λεπτής βελόνης υπό υπερηχογραφική παρακολούθηση, λαμβάνονται τα ωάρια από τα διεγερμένα ωοθυλάκια ( ωοληψία ). Ακολουθεί η γονιμοποίηση των ωαρίων in vitro με τη χρήση του σπέρματος του συντρόφου και η επανατοποθέτηση των γονιμοποιημένων ωαρίων στη μήτρα ( εμβρυομεταφορά ).

Η εξωσωματική γονιμοποίηση δίνει λύση σε πολλά υπογόνιμα ζευγάρια. Συνιστάται απόλυτα σε περίπτωση απόφραξης των σαλπίγγων καθώς και σε σοβαρό ανδρικό παράγοντα όπου συνδυάζεται με ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίων        ( ICSI ). Επίσης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας όπου έχουν αποτύχει άλλες μέθοδοι όπως η σπερματέγχυση, ή η ηλικία της γυναίκας δεν αφήνει χρονικά περιθώρια δοκιμής άλλων μεθόδων.

Εξωσωματική γονιμοποίηση – Πρωτόκολλα

Εφαρμόζονται διάφορα πρωτόκολλα διέγερσης των ωοθηκών, που χρησιμοποιούν είτε GNRH ανάλογα, σε συνδυασμό με FSH, hMG και HCG όταν έχει επιτευχθεί η ωρίμανση των ωοθυλακίων ( καθορίζεται από το μέγεθος τους και τις τιμές της οιστραδιόλης E2 ), είτε GNRH ανταγωνιστές σε συνδυασμό με GNRH αγωνιστή όταν έχει επιτευχθεί η ωρίμανση των ωοθυλακίων.

Τα ωάρια που λαμβάνονται, μετά από μια περίοδο in vitro ωρίμανσης, γονιμοποιούνται από σπέρμα που έχει υποστεί έκπλυση. Η γονιμοποίηση μπορεί να επιβεβαιωθεί μικροσκοπικά 14- 18 ώρες μετά την τοποθέτηση του σπέρματος. Υπάρχει η δυνατότητα προεμφυτευτικού μοριακού καρυοτυπικού ελέγχου των γονιμοποιημένων ωαρίων σε περίπτωση γνωστών χρωμοσωμικών ανωμαλιών ή κληρονομικών νόσων. Επίσης σε περίπτωση σοβαρού ανδρικού παράγοντα, μπορεί να γίνει ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίων προκειμένου να επιτευχθεί γονιμοποίηση του ωαρίου.

Εμβρυομεταφορά – Εξωσωματική γονιμοποίηση 

Η εμβρυομεταφορά μπορεί να γίνει 2-4 ημέρες ή 5- 6 ημέρες μετά την ωοληψία ( στάδιο βλαστοκύστης ) μέσω ενός μικρής διαμέτρου καθετήρα. Περισσευούμενα έμβρυα μπορούν να καταψυχθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν σε επόμενους κύκλους σε περίπτωση αποτυχίας.

Η επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης φτάνει το 30- 40% ανά κύκλο, με ένα ποσοστό εξωμητρίου κυήσεως που προσεγγίζει το 2-3%. Με τη χρήση ωαρίου νέας δότριας σε περιπτώσεις γυναικών που δεν ανταποκρίνονται στη διέγερση, το ποσοστό φτάνει στο 50%. Τα ποσοστά πολύδυμης κύησης είναι αυξημένα.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την Κολποσκόπηση

Τα άρθρα του ιστοτόπου μας είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις ή θεραπείες. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την υγεία σας, συμβουλευθείτε ιατρό. ( βλ. όρους χρήσης )