Ο υπολογισμός των γόνιμων ημερών του κύκλου, συνιστά συχνό θέμα συζήτησης μεταξύ γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, που προσπαθούν να επιτύχουν εγκυμοσύνη. Ο «κανόνας» του μέσου του κύκλου που πολλές γυναίκες θεωρούν ότι ισχύει, είναι λανθασμένος. Δεν είναι πάντοτε η 14η ημέρα του κύκλου η ημέρα που συμβαίνει η ωοθυλακιορρηξία.

Γενικώς για να υπολογίζουμε την ημέρα που μια γυναίκα κάνει ωοθυλακιορρηξία, είναι απαραίτητο ο κύκλος της να είναι σταθερός ( π.χ. να βλέπει τακτικά περίοδο ανά 26, 28, 30 κλπ ημέρες ). Για γυναίκες με ασταθή κύκλο, όπως κάποιες γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ο υπολογισμός των γόνιμων ημερών με κάποιο μνημονοτεχνικό κανόνα είναι αδύνατος, και είτε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο τεστ ωοθυλακιορρηξίας ( LH kit ), είτε οι επαφές να είναι τακτικές ( τουλάχιστον ανά διήμερο ), ανεξαρτήτως φάσεως του κύκλου ώστε να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα να πετύχουμε την φάση της ωοθυλακιορρηξίας. Σε γυναίκες με ασταθή κύκλο και μεγάλα διαστήματα αμηνόρροιας, είναι πιθανό να χρειαστεί πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας προκειμένου να επιτευχθεί εγκυμοσύνη.

Σε γυναίκες με σταθερό κύκλο για να υπολογίσουμε τις γόνιμες ημέρες, χρησιμοποιούμε ως σταθερά το δεύτερο κομμάτι του κύκλου, την ωχρινική φάση, που διαρκεί 14 ημέρες. Αφαιρούμε το 14 από το σύνολο των ημερών διάρκειας του κύκλου.

Π.χ. Γυναίκα με κύκλο 28 ημερών κάνει ωοθυλακιορρηξία, την 14η ημέρα.  28-14= 14

Γυναίκα με κύκλο 32 ημερών την 18η ( 32-14= 18)

Γυναίκα με κύκλο 26 ημερών την 12η ( 26-14= 12)

Κ.ο.κ

Μπορεί σε κάθε κύκλο να υπάρχει μία απόκλιση +2, -2 ημερών. Κατ’ επέκταση το ιδεατό είναι οι γυναίκες με σταθερό κύκλο που επιθυμούν να επιτύχουν εγκυμοσύνη να έχουν επαφές και τις αμέσως προηγούμενες και αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο μνημονοτεχνικός αυτός κανόνας δεν συνιστά πανάκεια. Σε περίπτωση που περάσει ένα έτος ελεύθερων επαφών, ( ή 6 μήνες σε γυναίκες άνω των 35 ), χωρίς να επιτευχθεί εγκυμοσύνη, συμβουλευτείτε γυναικολόγο. Επίσης γυναίκες με ασταθή κύκλο, χρήζουν διερεύνησης.