Με τον όρο Κολποσκόπηση αναφερόμαστε στην υπό μεγέθυνση επισκόπηση του τραχήλου της μήτρας με τη βοήθεια του κολποσκοπίου. Το κολποσκόπιο είναι μία συσκευή που δίνει στον ιατρό τη δυνατότητα να ελέγξει τον τράχηλο της μήτρας με μεγέθυνση από 8Χ έως 40Χ, στερεοσκοπικά και υπό κατάλληλο φωτισμό. Επίσης δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων ( πράσινο και μπλέ ) που διευκολύνουν την απεικόνιση της αγγείωσης. Το εστιακό βάθος είναι από 12 έως 15 cm.

Η Κολποσκόπηση είναι επί της ουσίας το επόμενο βήμα μετά από ένα παθολογικό αποτέλεσμα σε μία εξέταση διαλογής, όπως το τεστ Παπανικολάου.

Κατά την κολποσκόπηση, χρησιμοποιείται καταλλήλου μεγέθους κολποδιαστολέας ώστε να γίνει ορατός ο τράχηλος. Καθαρίζεται η περιοχή και τοποθετείται διάλυμα 3% οξικού οξέως. Με τη χρήση του πράσινου φίλτρου γίνονται ευκολότερα εμφανείς οι αγγειακές αλλαγές που πιθανόν να συνοδεύουν τις βλάβες του επιθηλίου.

Η περιοχή που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η ζώνη μετάπτωσης. Η περιοχή δηλαδή μεταξύ της παλαιάς και νέας πλακώδους – κυλινδρικής συμβολής. Το επιθήλιο του κόλπου είναι πολύστιβο πλακώδες ενώ του ενδομητρίου και του ενδοτραχήλου μονόστιβο κυλινδρικό. Κατά τη γέννηση η συμβολή μεταξύ των δύο βρίσκεται στον εξωτράχηλο με ένα 4% των θηλέων νεογνών να παρουσιάζει επέκταση του κυλινδρικού επιθηλίου έως τον κόλπο. Κατά την εφηβεία, επισυμβαίνει πλακώδης μετάπλαση του κυλινδρικού επιθηλίου από το έξω τραχηλικό στόμιο προς τον ενδοτράχηλο , σχηματίζοντας τη νέα πλακώδη – κυλινδρική συμβολή.

Η ζώνη μετάπτωσης μπορεί να είναι:

  1. εξ’ ολοκλήρου στον εξωτράχηλο ( τύπου 1– πλήρως ορατή ),
  2. να είναι στον εξωτράχηλο αλλά να έχει και ενδοτραχηλικό τμήμα  ( τύπου 2– πλήρως ορατή ) ή
  3. να έχει ενδοτραχηλικό τμήμα που δεν είναι δυνατόν να απεικονιστεί κολποσκοπικά ( τύπου 3– μη πλήρως ορατή ).

Οι βλάβες που προκαλεί ο HPV αφορούν στη ζώνη μετάπτωσης.

Η φυσιολογική αγγείωση του τραχήλου αποτελείται από αγγεία που διακλαδίζονται σαν κλαδιά δένδρου. Ανώμαλη αγγείωση που δίνει εικόνα μωσαϊκισμού ή διάστιξης είναι ενδεικτική δυσπλασίας. Στον διηθητικό καρκίνο του τραχήλου παρατηρούνται πιο έντονες ανωμαλίες της αγγείωσης της πληγείσας περιοχής με τα αγγεία να δίνουν εικόνα διεσταλμένων τυφλών αγγείων ή εικόνα κόμματος ή τιρμπουσόν.

Το οξικό οξύ αφυδατώνει το επιθήλιο με αποτέλεσμα οι περιοχές που παρουσιάζουν δυσπλασία να λευκάζουν εντονότερα από τις υγιείς περιοχές, γιατί η μεγαλύτερη συγκέντρωση πυρήνων προκαλεί εντονότερη αντανάκλαση του φωτός. Οι λευκάζουσες περιοχές έχουν σαφώς περιγεγραμμένα ανώμαλα όρια. Όσο πιο γρήγορα μία περιοχή ξεκινά να λευκάζει μετά την προσθήκη οξικού οξέως και για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμένει λευκή, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να πρόκειται για High Grade SIL.

Από τις περιοχές των βλαβών λαμβάνονται βιοψίες με ειδική λαβίδα. Τα αποτελέσματα της παθολογοανατομικής έκθεσης θα καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειες. Εάν η κολποσκόπηση ήταν ικανοποιητική και οι βλάβες Low Grade SIL ( HPV βλάβες – CIN I ), μπορεί να συσταθεί επισταμένη παρακολούθηση καθώς στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι βλάβες αυτές υποστρέφουν αυτόματα.

Εάν οι βλάβες είναι High Grade ( CIN II και III ) πρέπει να ακολουθήσει κωνοειδής εκτομή του τραχήλου. Η κωνοειδής εκτομή συνήθως γίνεται με χρήση αγκύλης διαθερμίας ή laser. Στόχος είναι η πλήρης εξαίρεση της ζώνης μετάπτωσης ώστε να εκτιμηθούν οι βλάβες από παθολογοανατόμο και να αποκλειστεί η συνύπαρξη καρκίνου in situ ή διηθητικού.

Εάν η ζώνη μετάπτωσης δεν είναι ορατή, η κολποσκόπηση κρίνεται μη ικανοποιητική και πρέπει να συνοδευθεί από απόξεση του ενδοτραχήλου ή ακόμη και κωνοειδή εκτομή εάν το test PAP ή το ThinPrep έχουν δείξει High Grade βλάβες.

Συνοπτικά οι ενδείξεις για διαγνωστική κωνοειδή εκτομή είναι οι ακόλουθες :

  1. High Grade SIL βλάβη στο test PAP και μη ικανοποιητική κολποσκόπηση.
  2. Ξέσματα ενδοτραχήλου που δείχνουν High Grade βλάβη
  3. Το test PAP δείχνει high grade βλάβη που δεν επιβεβαιώνεται με κατευθυνόμενη βιοψία
  4. Το test PAP δείχνει αδενοκαρκίνωμα in situ
  5. Μικροδιηθητικό καρκίνωμα στην βιοψία τραχήλου.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με το Pap Test

Τα άρθρα του ιστοτόπου μας είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις ή θεραπείες. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την υγεία σας, συμβουλευθείτε ιατρό. ( βλ. όρους χρήσης )