ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Λαπαροσκόπηση

Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεως ωοθήκης

Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστεως ωοθήκης

Ως Λαπαροσκόπηση, ορίζεται η επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας με τη βοήθεια του λαπαροσκοπίου. Είναι σύγχρονη μέθοδος και εντάσσεται στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους, με βασικό πλεονέκτημα την ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση. Διαγνωστική...

Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση

Διαγνωστική Λαπαροσκόπηση

Ως λαπαροσκόπηση, ορίζεται η επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας με τη βοήθεια του λαπαροσκοπίου. Είναι σύγχρονη μέθοδος και εντάσσεται στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους. Με βασικό πλεονέκτημα την ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση. Μπορεί να γίνει...

Απολίνωση Σαλπιγγων

Απολίνωση Σαλπιγγων

Ως λαπαροσκόπηση, ορίζεται η επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας με τη βοήθεια του λαπαροσκοπίου. Είναι σύγχρονη μέθοδος και εντάσσεται στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους, με βασικό πλεονέκτημα την ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση. Μπορεί να γίνει...

Λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή – Λαπαροσκοπική υστερεκτομή

Λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή – Λαπαροσκοπική υστερεκτομή

Ως Λαπαροσκόπηση, ορίζεται η επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας με τη βοήθεια του λαπαροσκοπίου. Είναι σύγχρονη μέθοδος και εντάσσεται στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους, με βασικό πλεονέκτημα την ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση. Μπορεί να γίνει...