Μαιευτική Υπερηχογραφία – Η εφαρμογή των υπερήχων εφαρμόζεται στην μαιευτική τα τελευταία 30 χρόνια, έχοντας αλλάξει οριστικά την παρακολούθηση της κύησης. Η δισδιάστατη απεικόνιση της μήτρας, του εμβρύου, του πλακούντα και του τραχήλου έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εκτίμηση της εγκυμονούσας.

Στις 5 εβδομάδες είναι ορατός ο σάκος κύησης εντός της ενδομητρικής κοιλότητας. Kαθώς και ο λεκιθικός ασκός εντός αυτού. Η απουσία ενδομητρίου σάκου κύησης κατά την 5-6η εβδομάδα σε γυναίκα με τιμές χοριακής γοναδοτροπίνης > 1500 μονάδων, εγείρει την υποψία εξωμητρίου κυήσεως. Κατά την 6η εβδομάδα είναι διακριτή η καρδιακή λειτουργία του εμβρύου. Στην αρχή της εγκυμοσύνης είναι πιθανόν να χρειαστεί διακολπικό υπερηχογράφημα για ευκρινέστερη απεικόνιση.

Μαιευτική Υπερηχογραφία – Εγκυμοσύνη

Στην αρχή της εγκυμοσύνης, το υπερηχογράφημα βοηθά στον ακριβή προσδιορισμό της ηλικίας κύησης. Mε τη μέτρηση του CRL ( κεφαλουραίο μήκος εμβύου ), καθώς και στον αποκλεισμό της πολύδυμης κύησης.

Από τις 11 έως τις 14 εβδομάδες ( 13 εβδ. + 6 ημ. ) λαμβάνει χώρα η μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας του εμβρύου. Που συνδυαστικά με την μέτρηση της β- HCG και του PAPP-A, καθώς και την ηλικία της εγκύου, χρησιμοποιείται ως screening ( εξέταση διαλογής ). Για τον καθορισμό της πιθανότητας χρωμοσωματικών κ.α. ανωμαλιών.

Σε γυναίκες με ιστορικό αποβολής 2ου τριμήνου, περισσοτέρων των δύο αποβολών 1ου τριμήνου, η ιστορικό κωνοειδούς εκτομής του τραχήλου λόγω δυσπλασίας, έχει ιδιαίτερη σημασία η εκτίμηση του μήκους τραχήλου. Για τον καθορισμό του κινδύνου αποβολής ή πρόωρου τοκετού. Εάν ο κίνδυνος θεωρηθεί υψηλός μπορεί είτε να γίνει περίδεση τραχήλου. Είτε να χορηγηθεί διακολπικά προγεστερόνη με ή χωρίς την τοποθέτηση πεσσού. Αυτή επιλογή θα εξαρτηθεί από το μήκος του τραχήλου και την προτίμηση της εγκύου. Η εκτίμηση του μήκους του τραχήλου γίνεται συνήθως διακολπικά.

Doppler

Η εκτίμηση της ροής του αίματος ( doppler ) των μητριαίων αρτηριών νωρίς κατά την κύηση, βοηθά στην εκτίμηση ανάπτυξης προεκλαμψίας και υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου.

Μετά την πάροδο του πρώτου τριμήνου ( μετά την 14η εβδομάδα ) μετρούνται οι βιοφυσικές παράμετροι του εμβρύου. Η μέτρηση της αμφιβρεγματικής διαμέτρου ( BPD – bi-parietal diameter ). Της περιμέτρου κεφαλής ( HC – head circumference  ). Της περιμέτρου κοιλίας ( AC- abdominal circumference ) και του μήκους του μηριαίου οστού ( FL- femur length  ). Μας δίνουν την δυνατότητα εκτίμησης του υπολογιζόμενου βάρους του εμβρύου ( EFW- estimated fetal weight ), και της επαρκούς ανάπτυξής του. Σε κάθε επίσκεψη της εγκύου ελέγχεται η καρδιακή λειτουργία και μετρούνται οι συγκεκριμένες παράμετροι, ώστε να επιβεβαιωθεί η επαρκής ανάπτυξη του εμβρύου. Εκτιμάται επίσης η θέση και η γήρανση του πλακούντα, το μήκος του τραχήλου της μήτρας, και η ποσότητα του αμνιακού υγρού.

Υπερηχογράφημα β επιπέδου

Στις 20 έως 24 εβδομάδες γίνεται το υπερηχογράφημα β επιπέδου, όπου ελέγχεται σχολαστικά η ανατομία του εμβρύου.

Στις 32-34 εβδομάδες γίνεται η μέτρηση των ροών των μητριαίων, της ομφαλικής και της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, ώστε να εκτιμηθεί η μητροπλακουντιακή κυκλοφορία.

Προς το τέλος της κύησης εκτιμούμε υπερηχογραφικά το σχήμα και την προβολή του εμβρύου προκειμένου να αποκλείσουμε ανώμαλες προβολές που καθιστούν τον κολπικό τοκετό αδύνατο ( π.χ. ισχιακή ).

Τα τελευταία χρόνια η 3d και 4d ( real time 3d ) υπερηχογραφία προσφέρουν εντυπωσιακές εικόνες του εμβρύου, που καθιστούν τον έλεγχο συγκεκριμένων ανατομικών ανωμαλιών πιο ακριβή από ποτέ.

Tip:  Ενημερωθείτε σχετικά με την Αισθητική Γυναικολογία

Τα άρθρα του ιστοτόπου μας είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις ή θεραπείες. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την υγεία σας, συμβουλευθείτε ιατρό. ( βλ. όρους χρήσης )