ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

Τοκετός

V-BAC

V-BAC

Ο V-BAC φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή ( Vaginal Birth After Caesarean Section – VBAC ) βρίσκεται στα τελευταία χρόνια στο φως της δημοσιότητας. Με ολοένα και περισσότερες εγκύους με ιστορικό μίας ή περισσοτέρων καισαρικών τομών να τον επιθυμούν. Μέχρι...

Καισαρική Τομή

Καισαρική Τομή

Ως Καισαρική Τομή ορίζεται η διακοιλιακή μαίευση του νεογνού. Πραγματοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της μητέρας η του νεογνού. Τα ποσοστά καισαρικής τομής στη χώρα μας είναι υψηλά ( >50% ) και οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν μείωση στο 15-...

Φυσιολογικός Τοκετός

Φυσιολογικός Τοκετός

Ως Φυσιολογικός Τοκετός ορίζεται η έξοδος του εμβρύου μέσω του πυελογεννητικού σωλήνα της εγκυμονούσας. Απαραίτητη προϋπόθεση συνιστούν οι επαρκείς σε συχνότητα και ένταση μυομητρικές συσπάσεις ( ωδίνες ), καθώς και οι επαρκείς διαστάσεις της πυέλου ώστε να είναι...