Ο V-BAC φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική τομή ( Vaginal Birth After Caesarean Section – VBAC ) βρίσκεται στα τελευταία χρόνια στο φως της δημοσιότητας. Με ολοένα και περισσότερες εγκύους με ιστορικό μίας ή περισσοτέρων καισαρικών τομών να τον επιθυμούν.

Μέχρι πρότινος, οι γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε καισαρική τομή, γεννούσαν πάντοτε με καισαρική τομή. Η τάση προς το V-BAC προέκυψε στο εξωτερικό από ανάγκη μείωσης των καισαρικών τομών για οικονομοτεχνικούς λόγους των συστημάτων υγείας.

Πλεονεκτήματα

Προφανή πλεονεκτήματα του VBAC είναι η ταχύτερη ανάρρωση της λεχώνας. Η αποφυγή των πιθανών επιπλοκών μιας καισαρικής τομής. Καθώς και η μείωση της πιθανότητας διαταραχών της πλακουντοποίησης σε επόμενη κύηση ( προδρομικός – διεισδυτικός πλακούντας ).

Ο κίνδυνος ρήξης της μήτρας που συνιστά επιπλοκή επικίνδυνη για τη ζωή του εμβρύου και της επιτόκου, είναι υπαρκτός αλλά χαμηλότερος απ’ ότι υπολογιζόταν στο παρελθόν.

Θετικοί προγνωστικοί παράγοντες για την επιτυχία ενός τοκετού μετά από καισαρική τομή είναι το ιστορικό επιτυχούς κολπικού τοκετού ή V-BAC, ο πρόωρος τοκετός, η αυτόματη έναρξη τοκετού, και οι καλές προϋποθέσεις κατά την έναρξη του τοκετού.

Αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες συνιστούν η παχυσαρκία της εγκύου, η υπερβολική λήψη βάρους στην εγκυμοσύνη, η ηλικία της μητέρας >35, η μακροσωμία του εμβρύου, η παράταση κύησης, ο σακχαρώδης διαβήτης και το ιστορικό προηγηθείσας καισαρικής τομής λόγω δυστοκίας.

Η δοκιμασία τοκετού μετά από καισαρική τομή πρέπει να γίνεται πάντα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, υπό καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση. Πρέπει να υπάρχουν διασταυρωμένες φιάλες αίματος και διαθέσιμη χειρουργική αίθουσα και προσωπικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει ετοιμότητα για επείγουσα καισαρική τομή καθώς και μαιευτική υστερεκτομή επί επιπλοκών όπως η ρήξη μήτρας. Ο τοκετός θα πρέπει να έχει διεκπεραιωθεί σε διάστημα 20 λεπτών από τη λήψη της απόφασης για καισαρική τομή.

Η πιθανότητα ρήξης της μήτρας σε V-BAC είναι αυξημένη όταν :

 • υπάρχει ιστορικό δύο η περισσοτέρων ΚΤ,
 • όταν η συρραφή της μήτρας σε προηγηθείσα ΚΤ έχει γίνει σε ένα στρώμα
 • έχει προηγηθεί ινομυωματεκτομή ( αντενδείκνυται η δοκιμασία φυσιολογικού τοκετού )
 • γίνεται πρόκληση τοκετού
 • χρησιμοποιούνται προσταγλανδίνες για πρόκληση τοκετού ( αντενδείκνυται η χρήση τους )
 • Προηγούμενη ΚΤ έχει γίνει με κάθετη η Τ τομή στη μήτρα ( αντενδείκνυται η δοκιμασία φυσιολογικού τοκετού – 4 έως 7% πιθανότητα ρήξης μήτρας )
 • η Προηγούμενη ΚΤ έχει λάβει χώρα λιγότερο από 18 μήνες πριν
 • Προηγούμενη ΚΤ έχει επιπλακεί από ενδομητρίτιδα

Πριν λάβει η έγκυος την απόφαση οφείλει να ενημερώνεται εκτενώς για τις πιθανές επιπλοκές και τους κινδύνους για τη ζωή του εμβρύου και της ιδίας και να συγκαταθέτει εγγράφως.

Η διενέργεια δοκιμασίας τοκετού μετά από καισαρική τομή πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου:

 • η ασθενής το επιθυμεί,
 • συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για κολπικό τοκετό,
 • δεν υπάρχουν παράγοντες που να αυξάνουν την πιθανότητα ρήξεως της μήτρας,
 • ο τοκετός λαμβάνει χώρα σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο με άμεση δυνατότητα καισαρικής τομής επί επιπλοκών

Η ρήξη της μήτρας συνιστά σοβαρότατη επιπλοκή και η συχνότητα της κυμαίνεται ανάλογα με τον τρόπο του τοκετού και το ιστορικό της εγκύου από <1% σε μία προηγηθείσα ΚΤ εώς και 7% σε προηγηθείσα κάθετη ή Τ τομή στη μήτρα. Η μαιευτική υστερεκτομή ή η απώλεια της ζωής της εγκύου ή του εμβρύου σε περιπτώσεις ρήξης της μήτρας κατά τη διενέργεια VBAC, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με τη διενέργεια εκλεκτικής καισαρικής τομής.

Τα άρθρα του ιστοτόπου μας είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις ή θεραπείες. Για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την υγεία σας, συμβουλευθείτε ιατρό. ( βλ. όρους χρήσης )