ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Υστεροσκόπηση

Επεμβατική Υστεροσκόπηση

Επεμβατική Υστεροσκόπηση

Στην Επεμβατική Υστεροσκόπηση χρησιμοποιούνται υστεροσκόπια ευρύτερης διαμέτρου προκειμένου να μπορούν να εισαχθούν εργαλεία στην ενδομητρική κοιλότητα. Υστεροσκοπικά μπορούν να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες παθήσεις όπως οι πολύποδες του ενδομητρίου, τα...

Διαγνωστική Υστεροσκόπηση

Διαγνωστική Υστεροσκόπηση

Ως Διαγνωστική Υστεροσκόπηση ορίζεται η άμεση επισκόπηση της ενδομητρικής κοιλότητας. Επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του υστεροσκοπίου, όργανο το οποίο εισέρχεται στην ενδομητρική κοιλότητα και προβάλει την εικόνα του ενδομητρίου σε οθόνη. Χρησιμοποιεί κάμερα και ψυχρό...